Het koor bestaat uit zo’n 25 leden. Het doel is een gevarieerd repertoire van een behoorlijk muzikaal niveau. Tijdens de wekelijkse repetities op woensdagavond wordt onder leiding van Jurrien Zaagman, een uitstekende dirigent, geconcentreerd gewerkt aan het instuderen van nieuwe songs en aan verbetering van bestaand repertoire. Er is prima oefenmateriaal beschikbaar (bladmuziek, mp3’s per stemgroep, en een digitaal oefenprogramma). Omdat in de barbershop-traditie a capella en zonder bladmuziek gezongen wordt kan het koor zich tijdens optredens goed op het publiek richten. Dat biedt ook ruimte om bij een aantal songs choreografische elementen toe te voegen. Het koor treedt regelmatig op. In mei 2019 is het 30-jarig bestaan van het koor gevierd met een koorreis met partners naar Mechelen in België. Daar is ook met veel succes deelgenomen aan het korenfestival van Aarschot. In november 2019 is in Apeldoorn een jubileumconcert gegeven met 2 gastkoren die onder leiding staan van dezelfde dirigent.

Oorsprong

De bakermat van het koor ligt bij scholengemeenschap ‘Veluws College’ in Apeldoorn. Ton Vermeulen, leraar Engels, had in Engeland kennis gemaakt met het zingen in barbershopstijl en wist anderen te inspireren om mee te doen. Zo ontstond in 1989 het barbershopkoor The College Barbers.

Barbershop

Barbershopmuziek is vierstemmige muziek, die a capella, zonder instrumentale ondersteuning wordt gezongen. De kleinste eenheid waarin barbershop gezongen kan worden is dus een kwartet. De vier stemmen – lead, bass, baritone en tenor – zingen samen vierstemmige akkoorden die het gevoel van de song schilderen. De barbershoparrangementen vallen op door veelvuldig gebruik van kwinten (harmoniërend) en septiemen (wringend). Meer informatie over barbershop vindt u hier. Ons repertoire is niet strikt beperkt tot barbershop. Ook andere vierstemmige songs waarvan het arrangement ons bevalt kunnen worden toegevoegd.

Afterglow

Een karakteristiek element van de barbershoptraditie dat in ere wordt gehouden is de ‘afterglow’.
Na afloop van elke repetitie – op de woensdagavond – wordt nog zo’n halfuur informeel  doorgebracht met een drankje en een paar songs. Ook na optredens die zich daarvoor lenen gebeurt dat. De leden kennen elkaar daardoor heel goed, en de sfeer is uitgesproken vriendschappelijk.

Organisatie

Wij zijn als koor aangesloten bij BALK, de landelijke Bond voor Amateurmuziektheater en Lichte Koormuziek. BALK heeft voor de Buma-afdracht een collectief contract, waarmee de auteursrechten voor het gebruik van songs geregeld zijn.

Meezingen?

Wil je eens wat anders? Dan is barbershop zingen wellicht een mooie nieuwe uitdaging! Het koor kan extra leden gebruiken in alle stemgroepen. Je kunt vrijblijvend komen luisteren tijdens een repetitie, en daarna desgewenst een tijdje als aspirant-lid meedraaien. De koorrepetities zijn op woensdagavond van 20.00-22.00 uur (vanwege corona op dit moment van 15.30-17.00) Het adres is Talingweg 41 in Apeldoorn. Aankomende zangers worden warm onthaald en voelen zich in korte tijd thuis in de koorgemeenschap.

Wil je meer weten, bel of mail Cor van der Zijden, tel 06 364 55 300.

Als je lid bent van een barbershopkoor en je bent op bezoek of op vakantie in de omgeving van Apeldoorn, aarzel niet om een repetitie mee te maken. Je bent van harte welkom!