Het bestuur

Jacques van de Worp, voorzitter,
voorzitter@thecollegebarbers.nl
tel 055-5422017

Pieter Riedstra, secretaris
secretaris@thecollegebarbers.nl
tel 06-21880162

Cor van der Zijden, penningmeester
penningmeester@thecollegebarbers.nl
tel 06 – 36455300

Boekingen

Cor van der Zijden, PR-zaken
pr@thecollegebarbers.nl
tel 06 – 36455300

Website

Hendrik te Paske, webmaster
redactie@thecollegebarbers.nl

College News

Wim Welling, redacteur koorperiodiek College News
redactie@thecollegebarbers.nl